Klimat 2030

We are a proud partner of AI Innovation of Sweden!

We ascend your business

Ingen kan ha undgått "molnet", vi kan berätta vad det kan göra för ert företag och vilka möjligheter det innebär. Ascenda AB arbetar primärt med Microsoft Azure men har även kunskap inom andra molnleverantörers utbud, vilket gör att vi kan ge en bredare bild samt utbud om vad ni kan välja vid en migrering till en molnlösning.
Ascenda AB är specialiserade inom SharePoint, sedan 2003, där vi har kompetens inom såväl Infrastructure som dokument och ärendehantering. Vi kan göra en genomlysning, tillhandahålla förändring, utbilda er personal inom organisationen för att på bästa sätt arbeta med Sharepoint så ni känner er säkra.
Ascenda AB innehar djup erfarenhet inom utveckling av skräddarsydda system och integrationer. Att verifiera och validera er som kund, era behov samt användarvänligheten är nyckelfaktorer för ett framgångsrikt projekt och affärsnyttan.
Har du tröttnat på att bli en person i mängden på ett större företag och är beredd att visa vilken stjärna du är? Är du hungrig på ny kunskap och vad som finns runt hörnet? Vill du tillsammans med Ascenda AB bli det ”bästa lilla konsultföretaget” i Göteborg? Kontakta oss!
devops

Vår service levereras i enlighet med DevOp’s ”best practices”. Genom ett enhetligt arbetssätt, process och metodik försäkrar vi att leveranser och service bibehåller samma höga kvalitet genomgående. Ascenda AB går i bräschen och förespråkar en starkt ökad automatisering samt övervakning vid alla led i leveransen. Från utveckling, integrering, testning, release till implementering och infrastrukturhantering. Med DevOps syftar Ascenda AB till kortare och effektivare utvecklingscykler, ökad driftsfrekvens och mer pålitliga leveranser med högre kvalitet, nära affärsmålen.

Om Ascenda

Vi skapade Ascenda AB som en motreaktion mot de långsamma och ofta onödiga beslutsvägar som idag kan finnas i större organisationer. Istället uppmuntrar vi självständigt tänkande och en blick mot nya idéer och tekniker/teknologier, att tänka större och ta sig tid att utföra saker bra i grunden för att kunna återanvändas.

Ett exempel på detta är idag DevOps som syftar till att sammanföra utvecklare och Operations för att kunna arbeta bättre och mer transparent med bl.a. kortare beslutsvägar och större förståelse för andra roller inom samma leverans.
Ascenda AB har även en blick in i framtiden för att se vad som kan vara nästa möjliggörare för företag, förenkling av byten mellan lokala miljöer, hybridmiljöer och molnleverantörer samt enklare hantering av företagets lösningar och infrastruktur.

Jobba hos oss!

Ascenda AB är i ett expansivt läge och vill gärna ha med dig på vår resa. Vill du vara på ett företag som står för inkluderande, kompetensöverföring internt och ”att det ska vara roligt att gå till jobbet”?

Vi ser behov av all form av kompetens inom IT, det kan vara projektledning eller så är du grym på JavaScript och Databaser. Ingen kompetens är fel i rätt sammanhang.
Kontakta oss på Ascenda AB så ser vi om vi matchar varandra.

PARTNERS

Ascenda AB har sedan årsskiftet 2018 inlett ett samarbete med Advectas. Leveransen innebär en utökad Managed Service inom EIS Information Visualization. Uppdraget innebär att vi tillsammans med Advectas försörjer kund med bland annat support 24/7, förvaltning och nyutveckling inom Business Intelligence- och Analytics området. Aktuella tekniker är Microsoft BI inklusive Power BI och Tableau. Ascenda AB's del i uppdraget är att vara specialister inom Application Operations, SharePoint utveckling samt Cloud/Office365 lösning- och hantering samt Infrastructure as a Code. Därtill tillhandahåller vi även genomlysning och processtöd inom ITIL och då främst Problem, - Change och Solution-Management.

Länk till Advectas press release

Cookies på ascenda.se

Ascenda använder cookies för att se besöksstatistik. Det gör att vi får en bättre förståelse om dig som besökare och kan anpassa vår webbsida för bästa upplevelsen.

Stäng av cookies

Om du inte accepterar att cookies sparas kan du stänga av detta genom att ladda ner Google Analytics Opt-out. Det är en plugin till din webbläsare och när du aktiverat Google Analytics Opt-out skickas ingen information till Google Analytics. Inställningen kommer då att gälla för alla webbplatser som använder Google Analytics.

Om det redan sparats data kan du rensa den på egen hand. Klicka här för en beskrivning av hur du går tillväga.

cookies